Kurumsal

PROKED AKADEMİ, sunduğu hizmetlerin tümünde yenilikçi yaklaşımlar benimsemiş ve aynı zamanda güvenilirlik ve kararlılığı ilke edinmiştir.

PROKED AKADEMİ, Proje Organizasyon Kurumsal Eğitim Danışmanlığı; özel sektör ve kamusal alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin artırılması amacıyla etkinlik ve danışmanlık hizmetlerini sunan, yenilikçiliği ilke edinmiş bir kuruluştur. 700'den fazla serbest ve dış uzmanları ile geniş bir yelpazede hizmetlerini sürdüren PROKED AKADEMİ, sektördeki en geniş ağa sahiptir ve bu ağı her geçen gün genişletmektedir.

Kurumsal Kültür

Biz; titizlik, özveri ve yüksek çalışma kalitemiz ile biliniriz. Yetenekli ve yüksek eğitim almış uzmanlarımız ile müşterilerimiz arasında kurduğumuz bağ bizim en önemli gücümüzdür. Müşterilerimiz için teori ve pratik arasında köprü görevi görüyor, bilgi ve kalite odaklı yeni yaklaşımlar geliştirmek için çalışıyoruz. Müşterilerimize yeni bakış açıları kazandırmak ve müşterilerimiz için sürdürülebilir iyileştirmeler gerçekleştirmek istiyoruz.


Vizyonumuz

Yenilikçilik ilkemizden ödün vermeden hizmet kalitemizi sektör standardı haline getirmek.

Neden PROKED AKADEMİ?

Bizi özel kılan şey ilkelerimize bağlılığımız. Bu nedenle sunduğumuz yüksek kaliteli danışmanlık ve etkinlik hizmetleri sonrasında sizlerden çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Kısa zamanda başarıyı yakalayarak birçok kurum ve kuruluş tarafından tercih edildik. Çünkü

 • Dinamik ve esnek yapımızla ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunuyoruz.
 • Etkinlik ve danışmanlık hizmetlerinde ekonomik çözümlerin mümkün olduğuna inanıyoruz.
 • Bağımsız bir şekilde kendi gündemimizi belirlemek için yüksek kapasite ile çalışmaya büyük önem veriyoruz.
 • Yenilikçilik, sistemli ve güvenilir olmak vazgeçilmez ilkelerimiz.

Etkinlik ve Danışmanlık Hizmetlerimiz


Kurum ve kuruluşların kurumsal ve beşeri sermayelerinin geliştirilmesi için etkinlik ve danışmanlık hizmetlerini başarı ile sunmaktayız.

Ana Hizmet Konuları

Etkinlik Konuları
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 • Belediye Şirketlerinin Kurulma Usulleri, Yönetimi, Sayıştay tarafından Denetlenmesi ve 3G İstisna maddesi
 • Belediye Şirketlerinde Hukuki Zorunluluklar
 • Belediye Şirketlerinde Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliği
 • Belediye Şirketlerinde Genel Kurul
 • Belediye Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denetimi
 • İmar Kanunu
 • Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)
 • Kentsel Dönüşüm Eğitimi
 • Belediye Mevzuatı Eğitimi
 • Pazarlama ve Satış Teknikleri Eğitimi
 • Genel Muhasebe Eğitimi
 • Finansal Tablolar Analizi Eğitimi
 • Resmi Yazışma Kuralları, EBYS Arşiv Yönetimi
 • Etkili Rapor Yazma Teknikleri Eğitimi
 • Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi
 • Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi
 • PCM - Proje Döngüsü Yönetimi, PRAG Satın Alma Kuralları
 • İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Değerlendirmesi
 • Başarılı Sunum ve Etkili Anlatım Yöntemleri
 • Beden Dili ve Etkili İletişim
 • Kurumsal Kimlik ve Kalite Yönetimi
 • Liderlik, Takımdaşlık ve Motivasyon
 • Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi
 • Stratejik Planlama ve Stratejik Plan Hazırlama
 • Medya İlişkileri Yönetimi
 • Dijital Medya Yönetimi Eğitimi
 • Münazara Teknikleri Eğitimi
 • İnovasyon
 • Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi
 • Halkla İlişkiler
 • İnsan Kaynakları Eğitimi
 • Bireysel ve Kurumsal İmaj Yönetimi
 • Etkinlik ve Organizasyon Yönetimi
 • Sosyal Davranış ve Protokol Kuralları
Danışmanlık

Hizmetlerimizi sunarken bizimle çalışmanın avantajlarını hissetmenize büyük önem veriyoruz. Bu nedenle alanında uzman eğitmen, danışman ve çözüm ortaklarımız ile kusursuz şekilde tüm süreçleri yönetiyoruz. Sizin için sunduğumuz aşağıda sıralanan hizmetlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 • AB Fonları ve Kalkınma Ajansları için Proje Yönetimi ve Uygulama
 • Saha Araştırmaları
 • Kurumsal Organizasyon Yönetimi
 • Stratejik Planlama ve Program Geliştirme
 • Araştırma ve Fizibilite Raporları Hazırlama
 • Kurumsal Kimlik
 • İhale Danışmanlığı
 • İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Değerlendirme Hizmetleri
Koçluk

Proked Akademi Profesyonel Koçluk hizmetlerini titizlik ve büyük bir özveri ile yürütmekte olup , kişisel ya da kurumsal olarak hedeflerinize keyifli bir şekilde ulaşmanızı sağlamaktadır. Bizler de bu yolda size eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyor ve başarılarınızı paylaşıyoruz.

 • Satış Koçluğu
 • Kariyer Koçluğu
 • Çalışan Koçluğu
 • Bireysel Koçluk
Kooperatifçilik Danışmanlığı
 • Kooperatifçiliğin temelleri “Birlikte başarmanın yol haritası” 
 • Kooperatfi türleri ve kooperatif nasıl kurulur? 
 • Kooperatif kurucuları, yönetimi ve organizasyonu
 • Kooperatfiler için temel başarı kriterleri (Dünya’dan örneklerle)
  • Kooperatifleşme için yerel fırsatlar
  • Kooperatifleşmenin çevresel koşullar
  • Kooperatiflerde iş döngüsü (Uygulamalı ve örneklerle)
 • Sürdürülebilir kooperatifçilik için güçlü kararlar ve iş planlaması
 • Kooperatif stratejisi ve finansal yönetim “Nasıl kazanacağız? Nasıl değerlendireceğiz?
  • Kooperatiflerde finans kaynakları, kaynak yaratma ve kaynak kullanımı 
 • Başarı için beceri geliştirme
  • İyi yönetim ve kooperatifçiliğe uygun insan kaynakları yönetimi
  • Birlikte çalışma yöntemleri ve takım çalışması
  • Kimlerle çalışmalıyız? Kooperatif İK’sının Anatomisi
  • Güçlü karar alma mekanizması
  • Görev, yetki ve sorumluluklar
 • Ne üretip ne satalım? Kooperaflerde ürün ve hizmet envanterleri oluşturmak
  • Yerelliğin cazibesi ve yeni iş fikirleri
  • Kooperatiflerde yaratıcı uygulamalar, 
  • Ürün geliştirme ve tasarım odaklı düşünme
  • Ticarileşme macerası (Dünya’dan  ve Türkiye’den başarılı örnekler)
  • Yerel ve doğal kaynaklardan potansiyel yaratma yöntemleri
  • Katma değer uygulamaları
 • Kollektif çalışmada başarıya etki eden kooperatif en doğru örgütlenme yöntem ve uygulamaları (Örneklerle)
  • Kişisel, nitelik, beceri, yeteneklerin kooperatif etkinliğinde kullanılması
  • Başarıyı engelleyen bilinçaltı kavramlar ve olumlama teknikleri ile performans artırma
  • Kooperatiflerde liderlik ve yönetsel zeka uygulamaları 
  • Şeffaflık, güvenilirilik
 • Pazarlama yöntemleri 
  • Kooperatiflerde pazarlama iletişimi 
  • Üretim ve pazarlama ilişkisi 
  • Müşteri odaklı deneyim yönetimi
  • Yerelden, uluslararasılaşmaya marka yaratma 
  • Kooperatiflere uyarlanan “İş yaratan ve kazandıran kooperatif markalaşması”
  • En güçlü dijital dönüşüm uygulamaları ışığında basit ve anlaşılabilir Dijital pazarlama e-ticaret uygulamaları
  • Ulusal ve uluslararası pazar bulma ve dağıtım kanalları
  • Kooperatif ürünleri için dış pazar bulma ve ihracat uygulamaları
  • Etkili pazarlama inovasyonları ve satış eğitimi
 • “İyi örnekler motive eder” Kooperatifçilikte iyi uygulamalar
  • AB’de, Amerika ve kadın çalışmaları, yöresel ürün ve gastronomi uygulamaları
  • Son beş yılda Türkiye’de kurulan kooperatfilerde neler oldu? Başarı ve başarısızlıktan çıkarılacak sorunlar
  • Mutlu ve sürdürülebilirlik kooperatifçilik için ve en temel başarı kriterleri
  • Kooperatifçiliğe sağlanan destekler ve kooperatfiler için proje geliştirme 

PROKED AKADEMİ, özel sektör ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin artırılması amacıyla etkinlik ve danışmanlık hizmetlerini sunan, yenilikçiliği ilke edinmiş bir kuruluştur.


Seminerlerimiz Bize Ulaşın