Proje Yönetimi ve Uygulama

Stratejik Plan Hazırlama
12 Temmuz 2017

Ajanslar tarafından verilen desteklerden yararlanmak için; projenizi ve destekleyici belgelerinizi hazırlayarak son başvuru tarihine kadar Kalkınma Ajanslarına başvuruda bulunmalısınız. Başvurunuz tamamlandıktan sonra, sunmuş olduğunuz belgelerin eksiksiz ve hatasız olması durumunda projeniz Bağımsız Değerlendiriciler tarafından değerlendirilecek ve puanlanacaktır. Projenizin yüksek puan alarak başarılı bulunması durumunda geri ödemesiz desteklerden yararlanabileceksiniz.
Ajans destekleri ile ilgili en güncel bilgilere ajansların resmi internet sayfalarından ulaşabileceğinizi unutmayınız.

Neden Profesyoneller İle Çalışmalısınız?

İyi bir fikir, ancak iyi projelendirilirse size kazanç olarak geri döner. Projelendirilmemiş fikirler hayata geçirilirse size maliyet olarak geri dönecektir. PROKED AKADEMİ'nin uzman kadrosu, fikirlerinizi hayata geçirirken ihtiyaç duyduğunuz planlama, projelendirme, uygulama ve değerlendirme süreçlerini sizin için yönetir.

PROKED AKADEMİ'nin Kalkınma Ajanslarında görev yapmış deneyimli uzman kadrosu işletmenizin ya da kurumunuzun KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi ulusal ya da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası fon ve hibe sağlayıcılarının desteklerinden en üst seviyede yararlanmanız için gerekli hazırlıkları sizin için yürütür. Profesyonellerce hazırlanmamış her proje sizin için maliyet ve zaman kaybı demektir. PROKED AKADEMİ kurumlar tarafından duyurulan destekleri sizin için takip eder ve sizin için en uygun desteklerden yararlanmanızı sağlar.​

Projeniz, destek almaya hak kazanmış olsa dahi, idari süreçlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmemesi hak ettiğiniz destek tutarından daha az destek almanıza hatta destek almaktan men edilmenize dahi neden olabilir.

PROKED AKADEMİ, proje başvurusu sürecinde, gerekli belgelerin ve formların hazırlanması, idari süreçlerin takibi ile proje uygulama süreçleri olan ihale, satın alma ve raporlama süreçlerini sizin için gerçekleştirir.

İşletmeniz ya da kurumunuz tarafından yönetilen süreçlerin, paydaş ilişkileri yönetimi, süreç ve etki analizleri uzman kadromuz tarafından sizin için gerçekleştirilir. PROKED AKADEMİ'nin uzman kadrosu projelerinizin sonuçlarını sizin için analiz eder ve raporlar. Böylelikle planlama ve programlama çalışmalarınıza katkı sağlanır.

PROKED AKADEMİ tarafından sunulan danışmanlık hizmeti bir proje fikrinin tasarlanmasından hayata geçirilmesine kadar ihtiyaç duyulan aşağıdaki tüm idari ve teknik süreçleri içerir.

 • İhtiyaç analizi yapılması,
 • Başvuru Formu ve Eklerinin hazırlanması,
 • Destekleyici Belgelerin hazırlanması,
 • İş Planı/Fizibilite Raporu'nun hazırlanması,
 • Faaliyet Planı ve Bütçenin hazırlanması,
 • Gerekli durumlarda yapım işleri uygulama projelerinin (Statik, Mekanik, Elektrik, Betonarme vb.) hazırlanması,
 • Başvuru süreci ile ilgili idari işlerin takip edilmesi,
 • Hibe sağlayıcısı tarafından ihtiyaç duyulan diğer bilgi ve belgelerin hazırlanması,
 • Sözleşme imzalanması için gerekli belgelerin hazırlanması,
 • Proje ilerleme raporlarının hazırlanması,
 • Ara ve Nihai Raporların hazırlanması,
 • Ödeme Talep Belgelerinin hazırlanması,
 • Projenin başarıyla tamamlanması için ihtiyaç duyulması halinde Bildirim Mektubu/ Zeyilname hazırlanması,
 • Proje Sonuç Raporlarının hazırlanması.
PROKED AKADEMİ'nin eski AB ve Kalkınma Ajansları uzmanlarından oluşan profesyonel ekibi ile başarıyı garanti ediyoruz. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için işletmenizin ya da kurumunuzun hibe desteği almasını istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.
Neden Proked Akademi?
 • Türkiye'de birçok "Proje Danışmanı"na eğitim veren, Kalkınma Ajansları mevzuatının hazırlanmasında ve Kalkınma Ajanslarında görev almış Kalkınma Ajansları uzmanları ile hizmet sunuyoruz.
 • Hem proje hazırlama hem de proje uygulama süreçlerinde size destek oluyoruz.
 • "Söz" ile değil; yaptığımız sözleşme ile yüksek hizmet kalitemizi garanti ediyoruz.