Avrupa Birliği Projeleri

Yeşil Mütabakat Eylem Planı
21 Mart 2023

Avrupa Birliği Hibe Projeleri, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve AB politika ve önceliklerine uygun olarak çeşitli amaçları desteklemek amacıyla sağlanan hibe programlarıdır. Bu projeler, Avrupa Birliği’nin dış ilişkileri, bölgesel kalkınma, çevre sürdürülebilirliği, eğitim, araştırma, inovasyon, sağlık, insan hakları, kültürel çeşitlilik ve daha birçok konuyu kapsayabilir.

Avrupa Birliği, üye ülkeleri ve dünya genelinde birçok hibe programı ve fon oluşturmuş ve bunları AB üyesi ve AB üyesi olmayan ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları, işletmeler ve diğer paydaşlar için erişilebilir kılmıştır. Bu hibe programları, farklı hedeflere yönelik olarak tasarlanmıştır. Örnekler arasında Horizon Europe (Araştırma ve İnovasyon), Erasmus+ (Eğitim ve Gençlik), LIFE Programı (Çevre ve İklim Değişikliği), ve EuropeAid (Kalkınma ve İnsani Yardım) gibi programlar bulunmaktadır.

Bu hibe projeleri, katılımcılara belirli bir amacı veya sonucu elde etmeleri için finansal destek sağlar. Projeler, çeşitli başvuru süreçleri, kriterleri ve süreçler içerebilir ve başvurular genellikle proje konusu, hedefleri, bütçesi ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilir.

Avrupa Birliği Hibe Projeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru yapmak isterseniz, Avrupa Birliği resmi web sitesi ve ilgili programların resmi web siteleri, başvuru süreçleri ve gereklilikleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Ayrıca, AB’nin üye ülkelerindeki temsilcilikleri veya yetkili kuruluşlar da bu konuda destek sağlayabilirler.Proked Akademi olarak bizler de AB Projeleri yazım süreçlerinde danışmanlık sağlamaktayız.

Meryem Melisa Uyankaya Kırbaççıoğlu